05/10/2023

Η πρώτη συνάντηση για το μάθημα ARC E 401 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 1 θα γίνει την Τρίτη 10/10 στις 11.00 πμ στο Σ1

                                                      The first meeting for the course ARC E 401 INTERIOR ARCHITECTURE 1 will be on Tuesday 10/10 at 11.00 am in Σ1