11/10/2021

Το Μάθημα του 9ου Εξαμήνου ARC ΕΣ401 Εργαστήριο Αποκατάστασης Κτηρίων είναι ένα εργαστήριο με αντικείμενο την τεκμηρίωση και τη μελέτη συντήρησης, αποκατάστασης και επανάχρησης ιστορικών κτηρίων καθώς και το σχεδιασμό συγχρόνων κτηρίων σε ιστορικό περιβάλλον εν γένει.
Προϋπόθεση για συμμετοχή στο εργαστήριο είναι και η παρακολούθηση του μαθήματος επιλογής ARC_Ε111 ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 1, όπου παρουσιάζονται θεωρητικά και πρακτικά ζητήματα επέμβασης σε ιστορικά κτήρια.
Στο εργαστήριο θα συζητηθούν και θα αντιμετωπισθούν θεωρητικά και πρακτικά προβλήματα μεταχείρισης των ιστορικών κτηρίων, ειδικές τεχνικές στερέωσης και ενίσχυσής τους καθώς και ζητήματα σχεδιασμού συγχρόνων κτηρίων σε ιστορικό περιβάλλον μέσα από ασκήσεις ολιγομελών ομάδων με αντικείμενο ένα μικρό κτήριο ή ένα μικρό οικοδομικό συγκρότημα σε κάποιον ιστορικό οικισμό, στον οποίο θα πραγματοποιηθεί τριήμερη εκδρομή / εργασία πεδίου. Αναλυτικότερα στοιχεία για το αντικείμενο του εργαστηρίου κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος θα δοθούν αργότερα.
Επειδή - δεδομένων και των ειδικών συνθηκών - είναι σημαντικό να καθορισθούν πρακτικά ζητήματα που αφορούν την διεξαγωγή του εργαστηρίου (επιλογή οικισμού, θέματα μετάβασης και τυχόν και διαμονής κλπ) παρακαλούνται όσοι φοιτητές και φοιτήτριες ενδιαφέρονται να επικοινωνήσουν το ταχύτερο με τον διδάσκοντα τηλεφωνικώς (6944-849909) ή μέσω e-mail (smamaloukos@geam-mnimeio.gr & smamaloukos@upatras.gr).