27/09/2018

Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός 5 - Ανακοίνωση

Τα θέματα των ομάδων Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού 5 θα αναρτηθούν στο eClass την Πέμπτη 27.9.

Για την εγγραφή σε ομάδα θα πρέπει να σταλεί email μέχρι το πρωί (9:00πμ) της Δευτέρας 1 Οκτωβρίου στη διεύθυνση signupatrastudio@gmail.com στο οποίο να αναγράφονται:
1. Ονοματεπώνυμα και αριθμοί μητρώου
2. Επιλογές ομάδας – τα τρία ονόματα των διδασκόντων αριθμημένα κατά σειρά προτίμησης
Συνίσταται η παρακολούθηση του μαθήματος σε ομάδες των δύο ατόμων. Για κάθε ομάδα θα σταλεί ένα κοινό email με τα παραπάνω στοιχεία.

Το email θα πρέπει να έχει τίτλο "Εγγραφή σε ομάδα του Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού 5".
Δεν θα ληφθούν υπόψη στην κατανομή οι προτιμήσεις εκπρόθεσμων email, καθώς επίσης και email που δεν αναφέρουν τρεις επιλογές.

Οι ομάδες θα ανακοινωθούν την Τρίτη 2 Οκτωβρίου.

Η πρώτη συνάντηση των ομάδων θα γίνει την ίδια ημέρα στις 2.00μμ.