14/02/2018

Τα θέματα των ομάδων Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού 6 θα αναρτηθούν στο eClass την Τετάρτη 14.2.

Η διδακτική ομάδα αποτελείται από τους Π. Δραγώνα, Κ. Γρίβα, Α. Πρωίμου, Ν. Κεφαλογιάννη, Κ. Λαμπρινόπουλο, Ν. Σμυρλή, Α. Στράτου.

Για την εγγραφή σε ομάδα θα πρέπει να σταλεί email μέχρι το πρωί (9:00πμ) του Σαββάτου 17 Φεβρουαρίου στη διεύθυνση signupatrastudio@gmail.com στο οποίο να αναγράφονται:
1. Ονοματεπώνυμο και αριθμός μητρώου
2. Επιλογές ομάδας – τα 7 ονόματα των διδασκόντων αριθμημένα κατά σειρά προτίμησης
Το μάθημα μπορεί να παρακολουθηθεί είτε ατομικά είτε σε ομάδες των δύο ατόμων. Στην περίπτωση σχηματισμού ομάδας θα σταλεί ένα κοινό email με τα παραπάνω στοιχεία.

Το email θα πρέπει να έχει τίτλο "Εγγραφή σε ομάδα του Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού 6".
Δεν θα ληφθούν υπόψη στην κατανομή οι προτιμήσεις εκπρόθεσμων email, καθώς επίσης και email που δεν αναφέρουν 7 επιλογές.

Οι ομάδες θα ανακοινωθούν την Τρίτη 20 Φεβρουαρίου.

Η πρώτη συνάντηση των ομάδων θα γίνει την ίδια ημέρα στις 2μμ.