01/10/2020

Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός 7

Ανακοίνωση

Η διδακτική ομάδα του Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού 7 αποτελείται από τους Γ. Αίσωπο, Δ. Γιαννίση, Π. Δραγώνα (συντονιστής), Δ. Κατσώτα, Π. Λέφα, Α. Ρόδη.

Οι περιγραφές των θεμάτων κάθε ομάδας θα αναρτηθούν στο eClass του μαθήματος την Τετάρτη 7.10 και οι δηλώσεις επιλογής διδάσκοντα θα πρέπει να κατατεθούν μέχρι το πρωί του Σαββάτου 10.10 (9πμ). Το πρώτο μάθημα θα γίνει την Τρίτη 13.10, ώρα 14.30.

Αναλυτικές οδηγίες για τη διαδικασία εγγραφής σε ομάδα υπάρχουν στο eClass του μαθήματος:

https://eclass.upatras.gr/courses/ARCH507/