14/02/2018

Διαδικασία επιλογής διδάσκοντα ΑΣ8

Στο e-class στο μάθημα "Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός 8 2017-18" θα αναρτηθούν μέχρι το τέλος της Πέμπτης 15/2 τα θέματα των οκτώ διδασκόντων του Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού 8 2017-18.

Όλοι οι φοιτητές θα υποβάλλουν τις προτιμήσεις τους σχετικά με την ομάδα στην οποία επιθυμούν να συμμετάσχουν στέλνοντας email με τίτλο (subject) "Επιλογή διδάσκοντα ΑΣ8" με τις επιλογές τους μέχρι την Κυριακή 18/2 τα μεσάνυχτα στο email patrasdesigngroup@gmail.com.

Το email θα περιέχει τις επιλογές διδάσκοντα από την 1η έως και την 4η επιλογή, το ονοματεπώνυμο, τον Α.Μ. και το έτος φοίτησης των αιτούντων. Αν στο email επιλογής διδάσκοντα δεν αναφέρονται και οι 4 επιλογές (από 1 έως 4) ή το email επιλογής διδάσκοντα δεν σταλεί μέσα στη χρονική προθεσμία που αναφέρεται πιο πάνω, ο φοιτητής μπορεί να κατανεμηθεί στο διδάσκοντα που έχει τις λιγότερες επιλογές, ανεξάρτητα των προτιμήσεών του.

Σε περίπτωση διμελούς ομάδας φοιτητών ένα μόνο email επιλογής διδάσκοντα είναι αρκετό. Σε αυτό θα αναφέρονται μαζί τα δύο ονόματα των φοιτητών που συγκροτούν την ομάδα.

Την Τρίτη 20/2 το μεσημέρι θα ανακοινωθεί η κατανομή στις ομάδες του ΑΣ8 και στις 14:00 θα γίνει το 1ο μάθημα στο Σ5 - εκτός αν στην ανακοίνωση κατανομής σε ομάδες υπάρχει διαφορετική ενημέρωση σχετικά το χώρο και την ημέρα του 1ου μαθήματος.