07/10/2023

Οι συναντήσεις της κατεύθυνσης ARC_095 ΒΙΩΣΙΜΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ θα γίνεται Τρίτη στις 14:30 στις μικρές αίθουσες του Σ5.