02/10/2023

Η πρώτη συνάντηση του μαθήματος ARC_173 Ψηφιακα Μέσα 1, θα γίνει την Τετάρτη 4/10 και ώρα 16:30 στο Σ2, και όχι την Τρίτη. Η συνάντηση θα γίνει αμέσως μετά την εισαγωγή του Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού 3. 

Οι υπόλοιπες συναντήσεις θα γίνονται όπως αναφέρεται στο Ωρολόγιο Πρόγραμμα κάθε Τρίτη στις 09:00