27/03/2020

ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΙΚΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ 2
Το μάθημα θα ξεκινήσει αυτή  τη Δευτέρα 30/3/20 4-8 μμ. Για να ΄λάβετε  μήνυμα με το σύνδεσμο πρόσβασης   στο  διαδικτυακό μάθημα πρέπει να γραφτείτε προηγουμένως   στο e-class-users του μαθήματος (κωδικός ARC_222 Παραστατική  και Προβολική Γεωμετρία 2 -2019-2020).