06/10/2022

Οι πρώτες συναντήσεις για τα μαθήματα ARC_301 ΑΕΙΦΟΡΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ & ARC_303 ΑΕΙΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 1, θα γίνουν την Δευτέρα 10 Οκτωβρίου σύμφωνα με το επικαιροποιημένο ωρολόγιο πρόγραμμα.

First meeting of the courses arc_301 Sustainable Design & arc_303 Sustainability and Environment, would be held on Monday 10th October according to the updated program.