30/09/2022

Παρακαλούνται οι φοιτητές /-τριες που θα παρακολουθήσουν τα μαθήματα Εικαστικές Τέχνες 1 και Εικαστικές Τέχνες 3 να εγγραφούν στα αντίστοιχα eclass https://eclass.upatras.gr/courses/ARCH570/ και https://eclass.upatras.gr/courses/ARCH571/

 

Παρακαλούνται να ενημερωθούν από το eclass για την κατανομή τους σε ομάδες, πριν την προσέλευση στο πρώτο μάθημα της Δευτέρας 3.10 (Εικαστικές Τέχνες 1) και Τρίτης 4.10 (Εικαστικές Τέχνες 3).