20/03/2023

Πόλη, Τοπίο, Πολεοδομία, Εαρινό Εξάμηνο 2022-23
Διδάσκοντες: Γ. Αίσωπος, Γ. Πανέτσος, Λ. Παπαλαμπρόπουλος, Α. Ρόδη
,
 

 

 

Το μάθημα

arc_772 Πόλη, Τοπίο, Πολεοδομία

την Τετάρτη, 22 Μαρτίου 2023,

Θα αναβληθεί

λόγω των εκπαιδευτικών εκδρομών.

 

The course arc_772 Landscape, City, Urbanism

on Wednesday March 22, 2023

It will be postponed

because of the educational trips.