01/04/2020

ΤΟΠΙΟ ΚΑΙ ΠΟΛΗ

Αύριο Πέμπτη 02/04/2020. 11:30 θα διεξαχθεί διαδικτυακό μάθημα.

Παρακαλούμε να συνδεθείτε στον επόμενο σύνδεσμο την πρέπουσα ώρα.

https://us04web.zoom.us/j/7813579230

Επίσης στο eclass του μαθήματος έχει αναρτηθεί σχετικό εκπαιδευτικό υλικό.

Οι διδάσκοντες

Αθανάσιος Σπανομαρίδης, Βασίλης Παππάς