11/10/2021

Ακαδημαϊκό έτος 2021-2022
Βασιλική Πετρίδου

Η κατασκευή του χώρου

Στόχος του μαθήματος είναι η παρουσίαση μιας παράλληλης πορείας της ιστορίας της τέχνης και της αρχιτεκτονικής με αφορμή την κατασκευή του χώρου. Η αφήγηση περιστρέφεται γύρω από βασικές ιδεολογικές μεταβολές της έννοιας του χώρου και την επιρροή τους στην τέχνη και την αρχιτεκτονική. Καθώς η κατασκευή του χώρου θεωρείται ότι διατρέχεται από τις κυρίαρχες ιδεολογικές αναφορές η αφήγηση δεν είναι γραμμική αλλά εστιάζει σε μεγάλες θεματικές ενότητες όπως: η προοπτική, ο πλουραλισμός και η διάσπαση του χώρου, η γραμμική συγκρότηση του χώρου, ο συναισθηματικός χώρος, ο χώρος της παραγωγής, οι διαφορετικές εκφάνσεις του χώρου της πόλης, ο χώρος του μοντερνισμού και της κατανάλωσης, ο ψηφιακός χώρος, ο χώρος της παγκοσμιοποίησης. Οι τέχνες και η αρχιτεκτονική συμμετέχουν στην απεικόνιση αυτών των μεταβάσεων με τα δικά τους μέσα προκαλώντας ισοδύναμους προβληματισμούς.   Το Μάθημα θα ξεκινήσει την Τρίτη 12 Οκτωβρίου στις 11.00 στο Σ5.