12/09/2023

Οι εξετάσεις (παρουσίαση – προφορική υποστήριξη εργασίας) του μαθήματος ARC_E801 Χαρτογραφία Ι θα γίνουν σύμφωνα με τις οδηγίες που υπάρχουν στο eclass του μαθήματος την Παρασκευή 22/9 σε ώρα 11:00 π.μ. στο Σ5.