02/11/2018

οι εκδηλώσεις του μαθήματος, ομιλίες / σεμινάρια
και εργαστήριο, γίνονται σύμφωνα με το Ωρολόγιο
Πρόγραμμα, κάθε Τρίτη 14.00 – 19.00 στην αίθουσα
Α96+