30/09/2019

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

Η πρώτη συνάντηση για

το Εργαστήριο Εσωτερικών Χώρων (ARC_ΕΣ220)

και το Μάθημα Επιλογής (ARC_E401)

θα γίνει την Τρίτη 1η Οκτωβρίου 2019, 5-6 μμ στο Σ5. Θα γίνει μία σύντομη ενημερωτική συζήτηση για το περιεχόμενο και την δομή των μαθημάτων.

Αναλυτικές οδηγίες θα αναρτηθούν στο e-Class και οι δηλώσεις θα πρέπει να γίνουν στο χρονικό διάσημα που ορίζει η Γραμματεία.

Καθηγητής Ηλίας Κωνσταντόπουλος