10/04/2020

Αρχιτεκτονική Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πατρών
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Στο πλαίσιο των μέτρων αποφυγής μετάδοσης του κορωνοϊού η Βιβλιοθήκη του Τμήματος Αρχιτεκτόνων, όπως και όλες οι μονάδες πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Πατρών, παραμένει κλειστή για το κοινό.

Για την υποστήριξη της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης διαμορφώθηκε η ιστοσελίδα https://library.upatras.gr/support/edumaterial με ανοικτούς πληροφοριακούς πόρους και εκπαιδευτικό υλικό.
Περιλαμβάνει πληροφορίες που αφορούν τα επιστημονικά πεδία έρευνας του ΠΠ και εντοπισμό πηγών, των οποίων γίνεται αξιολόγηση και επικοινωνία για την απόκτηση δικαιωμάτων πρόσβασης.
Οι πηγές είναι κατηγοριοποιημένες και, παράλληλα, για κάθε μια υπάρχει ετικέτα που δηλώνει πώς γίνεται ήδη η πρόσβαση.
Κάθε χρήστης πρέπει να λαμβάνει υπόψη και να κάνει αποδοχή των όρων χρήσης των πηγών, πριν προχωρήσει σε χρήση τους (π.χ ηλεκτρονικά περιοδικά, online βάσεις δεδομένων, κλπ).

Πέραν της ιστοσελίδας "Υποστήριξη εξ αποστάσεως εκπαιδευτικού έργου" https://library.upatras.gr/support/edumaterial της Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης, έχετε τη δυνατότητα  να εγκαταστήσετε την εξαιρετικά χρήσιμη υπηρεσία απομακρυσμένης πρόσβασης OpenVpn, με βάση τις οδηγίες που σας δίνονται στην ως άνω ιστοσελίδα, ώστε να έχετε πρόσβαση με τον Ιδρυματικό Λογαριασμό σας στις πηγές (πλήρες κείμενο κλπ.) που απαιτούν αυτή την υπηρεσία.

Η Αρχιτεκτονική Βιβλιοθήκη παρέχει ήδη πρόσβαση στα εξής
- 9.000 περίπου ηλεκτρονικά βιβλία,
- δράση "Κάλιππος", με πάνω από 500 ελληνόγλωσσα ακαδημαϊκά συγγράμματα και υλικό για τέχνες και αρχιτεκτονική, το οποίο εμπλουτίζεται σε εβδομαδιαία βάση.
- Getty Virtual Library, με 300 περίπου βιβλία για τις καλές τέχνες, την ιστορία, την αρχαιολογία και την αρχιτεκτονική,
- Cultural Heritage@home με πόρους τρισδιάστατης απεικόνισης αρχαιολογικών μνημείων,
- Artcyclopedia, θεματική πύλη με βασικές πληροφορίες για τις καλές τέχνες και αναφορές σε άλλες πηγές έρευνας,
- Artstor – Public Collections παρέχει στους καθηγητές και τους φοιτητές ένα μεγάλο όγκο πληροφοριακών πόρων σε εικονική μορφή, βλ. φωτογραφίες, πίνακες, χαρακτικά, σε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων πολιτισμού,
- JSTOR – Open EBooks με περισσότερους από 6.000 τίτλους ηλεκτρονικών βιβλίων ανοικτής πρόσβασης  από 75+ εκδότες, συμπεριλαμβανομένων των Brill, Cornell University Press, De Gruyter και University of California Press. κ.α., καθώς και χιλιάδες άρθρων αρχιτεκτονικού ενδιαφέροντος από περιοδικά.
Τα παραπάνω συνιστούν ήδη μια ψηφιακή βιβλιοθήκη συγκρίσιμη, αν όχι πλουσιότερη, από την ήδη πλούσια αναλογική Αρχιτεκτονική Βιβλιοθήκη, που επιτρέπει έρευνα σε πεδία όχι δύσκολα προσβάσιμα ως τώρα, ειδικά σχετιζόμενα με την ιστορία, τη θεωρία, τον σχεδιασμό και την προστασία μνημείων.

Σημειώνεται ότι με ανάλογο με τον παραπάνω τρόπο λειτουργούν αυτή τη στιγμή όλες οι πανεπιστημιακές βιβλιοθήκες του κόσμου.

Ευχόμαστε κάθε επιτυχία στην έρευνά σας και υγεία κατά την περίοδο της πανδημίας!