05/10/2022

Παρακαλούμε όσες και όσοι παρακολουθήσετε τον Αρχιτεκτονικό  Σχεδιασμό 01 να συμπληρώσετε την παρακάτω φόρμα μέχρι τις 5/10/2022 και ώρα 18.00 μμ.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeu24ViJCyvAe-q8P5trF3OtAV5IjtOxz2ck8Nki-dPdL3AZg/viewform