27/09/2019

Το πρώτο μάθημα Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού 5 θα γίνει την Τρίτη 1.10, ώρα 1μμ στο Σ3. Θα γίνει σύντομη ενημερωτική συζήτηση για το περιεχόμενο του μαθήματος και τη διαδικασία εγγραφής σε ομάδες.

Τα θέματα θα αναρτηθούν στο eClass [2019-20 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 5 (ARC-050)] την Τετάρτη 2.10 και οι δηλώσεις επιλογής διδάσκοντα θα πρέπει να κατατεθούν μέχρι την Παρασκευή 4.10.

Αναλυτικές οδηγίες υπάρχουν στο eClass του μαθήματος.