15/10/2019

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ Γεώργιος Α. Πανέτσος

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 7 2019 – 2020

AKAΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ
Η συνάντηση της ομάδας θα γίνει
την Τετάρτη, 16 Οκτωβρίου 2019,
και ώρa 16:00 στο Σ5 (στο βάθος)