03/10/2019

Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός 7

Ομάδα Π. Δραγώνα

Ανακοίνωση

Η πρώτη συνάντηση της ομάδας

θα γίνει τη Δευτέρα 7 Οκτωβρίου ώρα 1μμ

στο Αμφιθέατρο.