02/10/2018

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο.

ΤΡΙΤΗ 2 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018. ΣΧΕΔΙΑΣΤΗΡΙΟ Σ5 ΩΡΑ
17.00 ΣΥΝΤΟΜΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ARC_ΕΣ105
ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ.