01/10/2020

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ – ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Παρακαλούμε, όσοι φοιτητές επιθυμούν να παρουσιάσουν τις ερευνητικές ή διπλωματικές τους εργασίες να στείλουν συμπληρωμένη την επισυναπτόμενη αίτηση αφού έχει προηγουμένως υπογραφεί από τον επιβλέποντα καθηγητή.

Οι φοιτητές που για οποιοδήποτε λόγο δεν παρουσίασαν στην καλοκαιρινή τρέχουσα περίοδο, πρέπει να ξαναστείλουν αίτηση συμπληρώνοντας το αντίστοιχο κουτάκι «Είχα αιτηθεί….» και χωρίς δεύτερη φορά έγκριση από τον επιβλέποντα

Οι παρουσιάσεις είναι προγραμματισμένες να διεξαχθούν εξ αποστάσεως 26 - 27 & 29 - 30 Οκτωβρίου 2020.

Παρακαλούμε να αποστείλετε συμπληρωμένη την αίτησή σας μέχρι τις 12 Οκτωβρίου 2020.