28/07/2022

Ανακοινώνεται ότι κατά την εξεταστική περίοδο Σεπτεμβρίου 2022 παρέχεται η ευχέρεια βελτίωσης βαθμολογίας σε όσους φοιτητές του Τμήματος εξετάστηκαν επιτυχώς κατά την περίοδο Φεβρουαρίου και Ιουνίου 2022 για πρώτη φορά στα εξής μαθήματα:

  1. Δομική Μηχανική 1
  2. Δομική Μηχανική 2
  3. Ιστορία Αρχιτεκτονικής 1
  4. Ιστορία Αρχιτεκτονικής 2
  5. Θεωρία Αρχιτεκτονικής 1
  6. Θεωρία Αρχιτεκτονικής 2
  7. Οικοδομική 1
  8. Οικοδομική 2
  9. Οικοδομική 3
  10. Οικοδομική 4

Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές πρέπει να αποστείλουν μέσω του ιδρυματικού τους λογαριασμού, μέχρι την 28η Αυγούστου 2022 ηλεκτρονικό μήνυμα, αναφέροντας σε ποια μαθήματα επιθυμούν να επανεξετασθούν. Η ηλεκτρονική διεύθυνση αποστολής είναι: