26/06/2024

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2024

 

Ανακοινώνεται ότι κατά την εξεταστική περίοδο Σεπτεμβρίου 2024 παρέχεται η ευχέρεια βελτίωσης βαθμολογίας σε όσους φοιτητές του Τμήματος εξετάστηκαν επιτυχώς κατά την περίοδο Φεβρουαρίου και Ιουνίου 2024 για πρώτη φορά στα εξής μαθήματα:

Α΄ΕΤΟΣ (Πρωτοετείς μόνο )

 1. ARC_230 Δομική Μηχανική 1
 2. ARC_240 Δομική Μηχανική 2
 3. ARC_303 Αειφορία και Περιβάλλον 1
 4. ARC_304 Αειφορία και Περιβάλλον 2
 5. ARC_373 Ιστορία της Τέχνης 1
 6. ARC_374 Ιστορία της Τέχνης 2
 7. ARC_311 Ιστορία Αρχιτεκτονικής 1
 8. ARC_312 Ιστορία Αρχιτεκτονικής 2

Β΄ΕΤΟΣ (Δευτεροετείς μόνο)

 1. ARC_215 Γεωμετρία
 2. ARC_610 Οικοδομική 1
 3. ARC_620 Οικοδομική 2

Γ΄ΕΤΟΣ (Τριτοετείς μόνο)

 1. ARC_410 Θεωρία Αρχιτεκτονικής 1
 2. ARC_420 Θεωρία Αρχιτεκτονικής 2
 3. ARC_430 Θεωρία Αρχιτεκτονικής 3
 4. ARC_630 Οικοδομική 3
 5. ARC_640 Οικοδομική 4

Δ’ ΕΤΟΣ (Τεταρτοετείς μόνο)

 1. ARC_750A Αστικός και Πολεοδομικός Σχεδιασμός 1

Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές πρέπει να αποστείλουν ηλεκτρονική αίτηση μέσω του ιδρυματικού τους λογαριασμού, στο https://eservice.upatras.gr/ ( αίτηση "επανεξέτασης προακτέου βαθμού) μέχρι την 4η Αυγούστου 2024 αναφέροντας σε ποια μαθήματα επιθυμούν να επανεξετασθούν. 

ΠΡΟΣΟΧΗ Το σύστημα δέχεται αιτήσεις από 15 Ιουλίου έως 4 Αυγούστου.