10/08/2020

Σύμφωνα με την απόφαση της 3η/14-12-2016 Συνεδρίασης της Συνέλευσης, ανακοινώνεται ότι κατά την εξεταστική περίοδο Σεπτεμβρίου 2020 παρέχεται η ευχέρεια βελτίωσης βαθμολογίας σε όσους φοιτητές του Τμήματος εξετάστηκαν  πρώτη φορά στο ακαδημαϊκό έτος 2019-20 (χειμερινό & εαρινό) στα εξής μαθήματα:

Δομική Μηχανική 1

Δομική Μηχανική 2

Ιστορία Αρχιτεκτονικής 1

Ιστορία Αρχιτεκτονικής 2

Θεωρία Αρχιτεκτονικής 1

Θεωρία Αρχιτεκτονικής 2

Οικοδομική 1

Οικοδομική 2

Οικοδομική 3

Οικοδομική 4

Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές πρέπει να υποβάλουν μέχρι τις 10 Σεπτεμβρίου ηλεκτρονική αίτημα, μέσω του πανεπιστημιακού τους e-mail αίτηση στην διεύθυνση phondasx@upatras.gr αναφέροντας σε ποια από τα παραπάνω μαθήματα επιθυμούν να επανεξετασθούν.

τους e-mail αίτηση στην διεύθυνση αναφέροντας σε ποια από τα παραπάνω μαθήματα επιθυμούν να επανεξετασθούν.