29/06/2021

Ανακοινώνεται ότι όσοι φοιτητές έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές και επιθυμούν την αποστολή του διπλώματός τους με courier θα πρέπει

μέχρι την 16η Ιουλίου 2021να αποστείλουν στη Γραμματεία του Τμήματος την αίτηση ορκωμοσίας και τα παρακάτω δικαιολογητικά.

Παρακαλώ, δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

  1. Αίτηση- Δήλωση Ορκωμοσίας (υπάρχει στα συνημμένα έντυπα)
  2. Ακαδημαϊκή Ταυτότητα
  3. Βιβλιάριο Υγειονομικής Περίθαλψης (μόνο για τους φοιτητές που τους είχε χορηγηθεί από τη Γραμματεία)
  4. Υπηρεσιακό Σημείωμα από τη Βιβλιοθήκη του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, που να βεβαιώνει ότι έχουν παραδώσει τη διπλωματική εργασία τους σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή. (Αποστέλλεται από τη Βιβλιοθήκη στη Γραμματεία - Δείτε σχετικές ανακοινώσεις)
  5. Υπεύθυνη Δήλωση (Αφορά σίτιση, στέγαση, περίθαλψη, Erasmus + και ευρωπαϊκή κάρτα ασφάλισης - υπάρχει στα συνημμένα έντυπα).
  6. Υπεύθυνη Δήλωση παραλαβής φακέλου αποφοίτου (παραλαβή από ταχυμεταφορική ή παραλαβή από τη Γραμματεία από τον απόφοιτο)
  7. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας (προκειμένου να γίνει έλεγχος του τόπου γεννήσεως του φοιτητή).

Σας ενημερώνουμε ότι πλέον υπάρχει η δυνατότητα έκδοσης και αποστολής ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης από την εφαρμογή www.gov.gr

Ως ημέρα αποφοίτησης έχει οριστεί η Τετάρτη 4 Aυγούστου 2021.

Στην περίπτωση που θα υπάρξει τελετή διαδικτυακής αποφοίτησης θα ενημερωθείτε με νέα ανακοίνωση.