23/07/2020

Η καλοκαιρινή διαδικασία αποφοίτησης για το Τμήμα Αρχιτεκτόνων θα διεξαχθεί την 5 Αυγούστου 2020.

Οι παρακάτω φοιτητές έχουν ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις τους σύμφωνα με το εγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών και μπορούν να συμμετέχουν στην διαδικασία.

Α/Α

ΑΜ

ΑΜ ΠΑΛΑΙΟΣ

Α/Α

ΑΜ

ΑΜ ΠΑΛΑΙΟΣ

1

1035924

211508

17

1035987

211576

2

1035930

211514

18

1036256

211865

3

1035702

211279

19

1036184

211787

4

1035937

211522

20

1036000

211591

5

1051283

 

21

1036002

211594

6

1036118

211719

22

1051607

 

7

1036126

211727

23

1036013

211608

8

1035957

211544

24

1036212

211818

9

1035717

211294

25

1036022

211618

10

1035574

211132

26

1036037

211633

11

1036159

211761

27

1036047

211644

12

1036162

211764

28

1036048

211645

13

1035847

211426

29

1036049

211646

14

1035982

211571

30

1036075

211674

15

1036246

211855

31

1036241

211850

16

1036174

211777

32

1036058

211656

 

Αν κάποιος φοιτητής από την παραπάνω λίστα δεν θέλει να συμμετέχει στην διαδικασία αποφοίτησης παρακαλώ να ενημερώσει την Γραμματεία του Τμήματος.

Σε περίπτωση που δεν είστε στην λίστα και θέλετε να συμμετέχετε στην διαδικασία παρακαλώ ενημερώστε την Γραμματεία.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Επί των διαδικασιών παράδοσης των τίτλων σπουδών στους αποφοίτους του Τμήματός σας και στο πλαίσιο εφαρμογής των διατάξεων της Αριθμ. Δ1α/Γ.Π οικ 20036/ 22.3.2020 (ΦΕΚ 986) ΚΥΑ περί περιορισμού της κυκλοφορίας των πολιτών εν όλω στην Επικράτεια, υπενθυμίζεται ότι ισχύει η καθορισθείσα διαδικασία της αποστολής του τίτλου σπουδών, χωρίς την ανάγκη προσέλευσης με φυσική παρουσία του πτυχιούχου.

Περαιτέρω, σας ενημερώνουμε ότι πλέον υπάρχει η δυνατότητα έκδοσης και αποστολής ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης από την εφαρμογή www.gov.gr [1], και ειδικότερα από τον σύνδεσμο:
https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/upeuthune-delose-kai-exousiodotese/ekdose-upeuthunes-deloses.

Για την έκδοση της υπεύθυνης δήλωσης οι ενδιαφερόμενοι θα χρειαστούν τους προσωπικούς τους κωδικούς πρόσβασης στο gov.gr ή στο Taxisnet και τον αριθμό του κινητού τους τηλεφώνου. Η εν λόγω Υπεύθυνη δήλωση είναι νομικά ισοδύναμη με υπεύθυνη δήλωση που φέρει το γνήσιο της υπογραφής και μπορεί ο ενδιαφερόμενος να την αποστείλει και ηλεκτρονικά σε δημόσια υπηρεσία.

Ως εκ τούτου, για την παραπάνω περίπτωση η διαδικασία διαμορφώνεται εναλλακτικά ως ακολούθως:

- Αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος από τον ενδιαφερόμενο στην ηλεκτρονική
διεύθυνση της Γραμματείας του οικείου Τμήματος με συνημμένα τα παρακάτω :

1. Ηλεκτρονική Υπεύθυνη Δήλωση την οποία μπορεί να εκδώσει ο ίδιος ηλεκτρονικά μέσω της ανωτέρω εφαρμογής
2. www.gov.gr [1] (επιλογή: με ελεύθερο κείμενο) όπου θα αναγράφει:

ΠΡΟΣ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Παρακαλώ να μου αποστείλετε τον πρωτότυπο τίτλο σπουδών μου (πτυχίο ή δίπλωμα ή δίπλωμα μεταπτυχιακών σπουδών κλπ.) με τα λοιπά προβλεπόμενα πιστοποιητικά που τον συνοδεύουν, με αποκλειστική μου ευθύνη μέσω της εταιρίας ταχυμεταφορών επιλογής μου ………. (Επωνυμία), την οποία θα αποστείλω να τα παραλάβει αντ' εμού, με δική μου οικονομική επιβάρυνση, στην ταχυδρομική διεύθυνση της Γραμματείας του Τμήματος,(Γραμματεία Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, 26500, πανεπιστημιουπολη, Πάτρα)  την Τετάρτη , 5 Αυγούστου 2020.

Η διεύθυνση παραλήπτη  για τα έντυπα που θα αποσταλούν  θα  είναι αυτή που θα αναγραφεί στην Υπεύθυνη δήλωση.

Έχω Α.Μ Φοιτητή ………….. και ολοκλήρωσα τις σπουδές μου στην εξεταστική περίοδο Ιουλίου 2020.
Επίσης δηλώνω ότι δεν κρατώ δωμάτιο στην εστία, δεν έπαιρνα κουπόνια σίτισης για το ακαδημαϊκό έτος 2019 -2020 δεν μου έχει χορηγηθεί βιβλιάριο υγειονομικής περίθαλψης από το Πανεπιστήμιο Πατρών, δεν έχω παραλάβει ευρωπαϊκή κάρτα ασφάλισης και δεν έχω καμμιά εκκρεμότητα με το Πανεπιστήμιο Πατρών, όπως και με την ηλεκτρονική πλατφόρμα των συγγραμμάτων Εύδοξος.

Σε περίπτωση που υπάρχει κάτι από τα παραπάνω παρακαλώ να επιστραφεί.

2. Αρχείο με τις δύο όψεις της Αστυνομικής του ταυτότητας (ή ελλείψει ταυτότητας, του διαβατηρίου του).

3. Βεβαίωση από την Βιβλιοθήκη ότι δεν έχετε τυχόν υποχρεώσεις, θα σταλεί απο την Βιβλιοθηκη στην Γραμματεία

4. Την φοιτητική σας ταυτότητα. Σε περίπτωση που την έχετε χάσει δηλώστε στην ΥΔ που θα συντάξετε. Για τον έλεγχο της ορθότητας των στοιχείων ονόματος, πατρωνύμου, ημερομηνία και τόπου γέννησης.

Παρακαλούμε για τη άμεση αποστολή των παραπάνω δικαιολογητικών για να προχωρήσουμε στον έκδοση των πτυχίων σας, .

Η αποστολή των πτυχίων σας θα γίνει με ταχυδρομική εταιρεία, με χρέωση δική σας.

Παρακαλώ, να φροντίσετε για την έκδοση εντολής παραλαβής του φακέλου σας στην  εταιρεία ταχυμεταφορών.

Για τον λόγο αυτό να μας στείλτε την ακριβή σας διεύθυνση & το κινητό σας τηλέφωνο.
Σε περίπτωση που δεν θέλετε να ας αποσταλούν με εταιρεία ταχυμεταφορών μπορείτε να τα παραλάβετε από την Γραμματεία κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού, φορώντας μάσκα προστασία και γάντια.

Από την Γραμματεία