12/02/2016

Εαρινό εξάμηνο 2016

Ερευνητικές / Διπλωματικές εργασίες

Διαδικασία επιλογής επιβλέποντα καθηγητή

Ανακοίνωση

Όσοι –ες φοιτητές -τριες πρόκειται να ξεκινήσουν την εκπόνηση ερευνητικής κατά το εαρινό εξάμηνο, ή επιθυμούν αλλαγή επιβλέποντος διπλωματικής εργασίας θα πρέπει:

(α) Να εγγραφούν στα ανάλογα μαθήματα μέσω της ψηφιακής γραμματείας.

(β) Να στείλουν ένα email στην ηλεκτρονική διεύθυνση uparchresearch@gmail.com μέχρι τις 26 Φεβρουαρίου.

Για τη δήλωση επιβλέποντος ερευνητικής:

Το email θα πρέπει να έχει τίτλο "Δήλωση επιβλέποντα καθηγητή ερευνητικής εργασίας" και θα πρέπει να αναφέρει:

• Ονοματεπώνυμο και ΑΜ του / της φοιτητή ή των φοιτητών αν πρόκειται για ομάδα δύο ατόμων. Σε περίπτωση ομάδας αρκεί η αποστολή ενός email.

• Τη γενικότερη γνωστική περιοχή της προτεινόμενης εργασίας (πχ. Ιστορία Αρχιτεκτονικής, Αρχιτεκτονική Τοπίου, Αποκαταστάσεις, Σύγχρονα αστικά φαινόμενα, ή οτιδήποτε άλλο).

• Έναν διδάσκοντα ως προτεινόμενο επιβλέποντα καθηγητή της εργασίας.

Για αλλαγή επιβλέποντα ερευνητικής ή διπλωματικής εργασίας:

Το email θα πρέπει να έχει τίτλο "Αλλαγή επιβλέποντα καθηγητή ερευνητικής / διπλωματικής εργασίας" και θα πρέπει να αναφέρει:

• Ονοματεπώνυμο και ΑΜ του / της φοιτητή ή των φοιτητών αν πρόκειται για ομάδα δύο ατόμων. Σε περίπτωση ομάδας αρκεί η αποστολή ενός email.

• Το όνομα του επιβλέποντα καθηγητή που παρακολούθησε έως τώρα την εργασία τους.

• Σε ποιό στάδιο βρίσκεται η εργασία.

• Το όνομα του νέου προτεινόμενου διδάσκοντα.

Για το ακαδημαϊκό έτος 2015-16 ο κατάλογος των διδασκόντων που πρόκειται να επιβλέψουν ερευνητικές / διπλωματικές εργασίες περιλαμβάνει τα εξής μέλη ΔΕΠ του Τμήματος: Γ. Αίσωπο, Δ. Αντωνίου, Δ. Γιαννίση, Κ. Γρίβα, Π. Δραγώνα, Δ. Κατσώτα, Π. Κουφόπουλο, Η. Κωνσταντόπουλο, Π. Λέφα, Κ. Λιάπη, Σ. Μαμαλούκο, Π. Μπαμπασίκα, Γ. Πανέτσο, Β. Παππά, Β. Πετρίδου, Α. Πρωίμου, Α. Ρόδη.

Πριν από την κατάθεση της αίτησης, είναι απαραίτητη η επικοινωνία των φοιτητών με τους προτεινόμενους επιβλέποντες ώστε να ενημερωθούν σχετικά με τα ερευνητικά ενδιαφέροντα των διδασκόντων.

Η κατανομή των φοιτητών σε επιβλέποντες καθηγητές θα ανακοινωθεί μετά την ολοκλήρωση των εγγραφών.

Οι δηλώσεις επιλογής των φοιτητών που δεν εγγράφηκαν στο μάθημα μέσω της ψηφιακής γραμματείας δεν θα ληφθούν υπόψη κατά την κατανομή.

Εφόσον συμπληρωθεί ο αριθμός των θέσεων οι οποίες αναλογούν σε κάθε διδάσκοντα, τότε ορισμένοι φοιτητές μπορεί να χρειαστεί να επιλέξουν άλλον επιβλέποντα καθηγητή σύμφωνα με νέο κατάλογο που θα ανακοινωθεί.

Διευκρινίζεται ότι η δήλωση μέσω email είναι απαραίτητη από τους παρακάτω:

• Όσους –ες ξεκινούν την εκπόνηση ερευνητικής εργασίας κατά το τρέχον εξάμηνο και δεν έχουν δηλώσει επιβλέποντα ερευνητικής εργασίας στο παρελθόν.

• Όσους -ες επιθυμούν την αλλαγή επιβλέποντα καθηγητή σε οποιοδήποτε στάδιο εκπόνησης της ερευνητικής ή διπλωματικής εργασίας.

Δεν απαιτείται νέα δήλωση για τις ερευνητικές και διπλωματικές εργασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη από προηγούμενο εξάμηνο με τον ίδιο επιβλέποντα.