08/11/2021

Σχετικά με τη διαδικασία επιλογής επιβλέποντος για την εκπόνηση Ερευνητικής ή Διπλωματικής Εργασίας που ξεκινά το τρέχον εξάμηνο:

Η δήλωση θα γίνει από 08/11 έως και 04/12 συμπληρώνοντας και υποβάλλοντας ψηφιακά τη σχετική φόρμα που υπάρχει στο κουμπί "Επιλογή Διδάσκοντα ΕΕ & ΔΕ" στο πάνω δεξιά άκρο της ιστοσελίδας του Τμήματος.

Η δήλωση αφορά τις παρακάτω περιπτώσεις και ο φοιτητής/τρια πρέπει να επιλέξει μια περίπτωση.

  • Νέα ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ εργασία
  • Αλλαγή επιβλέποντος σε υπό εκπόνηση ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ εργασία.
  • Νέα ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ εργασία με τον ΙΔΙΟ επιβλέποντα της ερευνητικής
  • Νέα ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ εργασία με ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ επιβλέποντα της ερευνητικής
  • Αλλαγή επιβλέποντος σε υπό εκπόνηση ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ εργασία

Όσοι έχουν κατανεμηθεί σε Επιβλέποντα σε παλαιότερο εξάμηνο ΔΕΝ χρειάζεται να συμπληρώσουν και να υποβάλλουν τη φόρμα αυτή.

Κρίνεται σκόπιμο, πριν τη δήλωση, οι φοιτητές να έρθουν σε επικοινωνία με τους διδάσκοντες με τους οποίους επιθυμούν να συνεργαστούν.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdDusK5luqhi-E4hJBOsyaxMU85bj3W_TKpGqYgxofAoyWJHQ/viewform