24/06/2022

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Ανακοινώνεται ότι η ορκωμοσία των αποφοίτων του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών, θα διεξαχθεί στις 28 Ιουλίου 2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. στο Αμφιθέατρο Ι-4, του Συνεδριακού και Πολιτιστικού Κέντρου του Πανεπιστημίου Πατρών.

Οι φοιτητές που πρόκειται να λάβουν μέρος στην ορκωμοσία θα πρέπει να καταθέσουν αίτηση ορκωμοσίας και τα παρακάτω δικαιολογητικά το αργότερο μέχρι τις 11 Ιουλίου 2022.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

  1. Αίτηση- Δήλωση Ορκωμοσίας
  2. Ακαδημαϊκή Ταυτότητα
  3. Βιβλιάριο Υγειονομικής Περίθαλψης (μόνο για τους φοιτητές που είχε εγκριθεί βιβλιάριο από τη Γραμματεία)
  4. Υπεύθυνη Δήλωση (Αφορά σίτιση, στέγαση, περίθαλψη και ευρωπαϊκή κάρτα ασφάλισης), χορηγείται από τη Γραμματεία.
  5. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας (προκειμένου να γίνει έλεγχος του τόπου γεννήσεως του φοιτητή).

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για την έκδοση υπηρεσιακού σημειώματος ορκωμοσίας από την Βιβλιοθήκης Αρχιτεκτονικής ο φοιτητής/ρια θα πρέπει:

Α) Να επιστρέψει όλα τα βιβλία που έχει δανειστεί

Β) Να τακτοποιήσει τυχόν οικονομικές εκκρεμότητες (π.χ. υπολειπόμενα πρόστιμα)

Γ) Να καταθέσει το τεύχος της ερευνητικής και διπλωματικής εργασίας (η ερευνητική εργασία θα είναι αποδεκτή σε μέγεθος Α4 (portait ή landscape) ή και μικρότερο του A4.

Δ) Να υποβάλλει το ηλεκτρονικό αρχείο της ερευνητικής και διπλωματικής εργασίας (μόνο σε μορφή pdf) στο ψηφιακό αποθετήριο της Αρχιτεκτονικής Βιβλιοθήκης και σε προσωπικό φάκελο καθ’ υπόδειξη του προσωπικού. (Υπάρχει σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του Τμήματος)

Η ηλεκτρονική υποβολή πρέπει να γίνει υποχρεωτικά στο παρακάτω σύνδεσμο

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdqcE9z_8if31OEjXhko5Cadsrra7UlFs6JbPtw8l3PgsZ3Qw/viewform

 

Το Υπηρεσιακό Σημείωμα από τη Βιβλιοθήκη του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, που να βεβαιώνει ότι έχουν παραδώσει τη διπλωματική εργασία τους σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή και ότι δεν έχουν καμία υποχρέωση με την Βιβλιοθήκη, αποστέλλεται από την βιβλιοθήκη στην Γραμματεία.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην παραδώσετε την κάρτα δανεισμού σας στην Κεντρική Βιβλιοθήκη (Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης) εάν δεν έχετε λάβει πρώτα το υπηρεσιακό σημείωμα της Αρχιτεκτονικής Βιβλιοθήκης.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ – ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Το πτυχίο ή το δίπλωμα απονέμεται σε δημόσια τελετή ορκωμοσίας και απονομής πτυχίων/διπλωμάτων, ενώπιον των Πανεπιστημιακών Αρχών (Πρυτανικών Αρχών, Κοσμητόρων Σχολών, Προέδρων Τμημάτων ή εκπροσώπων τους).

Ο χώρος διεξαγωγής των τελετών των Τμημάτων που εδρεύουν στην Πάτρα είναι τα Αμφιθέατρα Ι4 του Συνεδριακού και Πολιτιστικού Κέντρου του Πανεπιστημίου Πατρών http://www.confer.upatras.gr/index.php

Πληροφορίες για πρόσβαση στην Πανεπιστημιούπολη στο Ρίο Πατρών, στο Αγρίνιο, στο Αίγιο, στο Μεσολόγγι, στον Πύργο και στην Αμαλιάδα μπορείτε να αναζητήσετε στο σύνδεσμο: https://www.upatras.gr/foitites/protoeteis/prosvasi-stin-panepistimioupo...

Το κείμενο του όρκου, χορηγείται από τη Γραμματεία του Τμήματος και διαβάζεται από τον πρωτεύσαντα ή την πρωτεύσασα σε βαθμό Πτυχίου ή Διπλώματος του Τμήματος. Όσοι/-ες εκ των αποφοίτων δεν επιθυμούν να δώσουν θρησκευτικό όρκο επιτρέπεται η επίκληση της τιμής και της συνειδήσεώς των.

• Η επίδοση των πτυχίων/διπλωμάτων γίνεται κατ’ αλφαβητική σειρά.

Επειδή η τελετή ορκωμοσίας αποτελεί μια σημαντική στιγμή τόσο για τους αποφοίτους όσο και για τις οικογένειές τους, μεριμνάται ώστε να πραγματοποιηθεί σε ατμόσφαιρα πολιτισμού και ευπρέπειας, όπως αρμόζει σε Ακαδημαϊκό Ίδρυμα. Ως εκ τούτου, απαγορεύεται η κατανάλωση ποτού και φαγητού, καθώς και η χρήση ειδών πάρτι (σερπαντίνων, κομφετί, καραμουζών κλπ.) στο χώρο διεξαγωγής των τελετών, στους κοινόχρηστους χώρους και στον περιβάλλοντα χώρο της Πανεπιστημιούπολης.

Στο πλαίσιο του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ΕΕ 2016/679, σας ενημερώνουμε ότι, οι τελετές ορκωμοσίας πτυχιούχων – διπλωματούχων του Πανεπιστημίου Πατρών, βιντεοσκοπούνται, ενώ καθ’ όλη τη διάρκεια των τελετών λαμβάνονται φωτογραφίες των ορκιζόμενων και των παρευρισκόμενων επισκεπτών από διαπιστευμένους φωτογράφους, εικονολήπτες. Η φωτογράφιση είναι προαιρετική. Πληροφορίες σχετικά με την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων μπορείτε να αναζητήσετε στο σύνδεσμο: https://www.upatras.gr/privacy-policy/

Οι τελετές αποφοίτησης θα πραγματοποιηθούν με την υποχρεωτική τήρηση κανόνων, απαιτήσεων και διαδικασιών σύμφωνα την εκάστοτε ισχύουσα ΚΥΑ κατά της πανδημίας covid 19.

Ισχυρή σύσταση για τη χρήση της προστατευτικής μάσκας σε όλους τους χώρους διεξαγωγής των τελετών, όπου παρατηρείται συνωστισμός.

Στις τελετές θα συμμετάσχουν οι ορκιζόμενοι/-ες, συνοδευόμενοι, από τέσσερα (4) το πολύ άτομα/ορκιζόμενο-η. Η πραγματοποίηση της τελετής θα γίνει χωρίς τηβέννους. Οι ορκιζόμενοι με τους συνοδούς τους προσέρχονται στο χώρο διεξαγωγής της τελετής μία ώρα πριν την έναρξη της τελετής και αποχωρούν σταδιακά, χωρίς να παραμένουν στους κοινόχρηστους χώρους, προκειμένου να αποφεύγεται ο συνωστισμός μεταξύ των τελετών ορκωμοσίας.

• Αναλυτικές οδηγίες ορκωμοσίας και περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε να λάβετε από τις Γραμματείες των Τμημάτων.

Το πρόγραμμα των τελετών ενδέχεται να τροποποιηθεί και να προσαρμοστεί ανάλογα με τα υγειονομικά πρωτόκολλα που θα ισχύουν κατά την χρονική περίοδο διεξαγωγής των τελετών ορκωμοσίας.

 

Διευκρινίζεται ότι, όποιος δεν καταθέσει ή να αποστείλει ταχυδρομικώς (Γραμματεία Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Παν/μιο Πατρών, ΤΚ. 26500) τα παραπάνω δικαιολογητικά μέχρι τις 11/07/2022 δε θα λάβει μέρος στην ορκωμοσία.

Παρακαλώ, δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία.

 

Από τη Γραμματεία του Τμήματος