14/12/2020

Παρακαλούμε για την άμεση ενημέρωση
όλων των ενδιαφερομένων σχετικά με τα
δύο διαδικτυακά σεμινάρια του εγγράφου
μας του Ευρωπαϊκού Κέντρου Σύγχρονων
Γλωσσών (ECML) του Συμβουλίου της Ευρώπης:

Το 1ο έχει πραγματοποιηθεί αλλά είναι
διαθέσιμο μέσω του youtube:

https://www.youtube.com/watch?v=3qq4lWCJB8E [1]

Το επόμενο θα διεξαχθεί στις 16.12.2020.

Εγγραφές μέσω του κάτωθι συνδέσμου:

https://primetime.bluejeans.com/a2m/register/ykevdfvk [2]

Ενημερώνουμε τέλος όλους τους
ενδιαφερόμενους σχετικά με τον νέο
διαθέσιμο ιστότοπο (www.ecml.at/languageinsubjects [3])
του ECML "Developing language awareness in subject classes".

Είναι καρπός του προγράμματος "Languages at
the heart of learning" (2016-2019) του ανωτέρω
Οργανισμού του Συμβουλίου της Ευρώπης
και διατίθεται στα Αγγλικά και τα
Γαλλικά.

Με εκτίμηση,

Αικ. Μπομπέτση

Τμήμα Διεθνών Σχέσεων

Δ/νση Ευρωπαϊκών και Διεθνών Θεμάτων

Υ.ΠΑΙ.Θ.