11/12/2018

ΔΙΑΛΕΞΗ:
Σταύρος Μαμαλούκος,
Αναπληρ. Καθηγητής Τμήματος Αρχιτεκτόνων Πανεπιστημίου Πατρών
«Η Μοναστηριακή Αρχιτεκτονική στη Μέση και Ύστερη Βυζαντινή Περίοδο»
Δευτέρα, 17 Δεκεμβρίου 2018
19.00
Αμφιθέατρο Cotsen Hall
(Αναπήρων Πολέμου 9)
ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
ΣΟΥΗΔΙΑΣ 61, 106 76 ΑΘΗΝΑ, 210-72.10.536 www.gennadius.gr

 

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο.