03/10/2019

ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

ΑΛΛΑΓΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Ι & ΙΙ

ΜΑΘΗΜΑ

ΗΜΕΡΑ

ΩΡΑ

ΑΙΘΟΥΣΑ

Αγγλική Ορολογία I

7ο εξάμηνο

Δευτέρα

 

Τετάρτη

09.00-11.00

 

12.00-14.00

Δ.Ξ.Γ.*

 

Δ.Ξ.Γ.

Αγγλική Ορολογία ΙΙ

9ο εξάμηνο

Δευτέρα

 

Τετάρτη

13.00-15.00

 

14.00-16.00

Δ.Ξ.Γ.*

 

Δ.Ξ.Γ.

 

* Το Διδασκαλείο Ξένων Γλωσσών (Δ.Ξ.Γ.) βρίσκεται στο κτήριο της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πατρών, στον 3ο όροφο, είσοδος από τις σκάλες δεξιά.

 

Πάτρα 2-10-2019

 

Η Διδάσκουσα

 

Δρ Αικατερίνη Σπηλιοπούλου

Διδασκαλείο Ξένων Γλωσσών

Πανεπιστήμιο Πατρών

Email: aspiliop@upatras.gr

Τηλ.: 2610 997704