01/10/2020

ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Ι & ΙΙ

Παρακαλούνται οι φοιτητές που ενδιαφέρονται να δηλώσουν και να παρακολουθήσουν τα μαθήματα «Αγγλική Ορολογία Ι για Αρχιτέκτονες» και «Αγγλική Ορολογία ΙΙ για Αρχιτέκτονες», να συνδεθούν στα παρακάτω link για μια πρώτη ενημερωτική συνάντηση προκειμένου να γνωρίζω τον αριθμό των φοιτητών, καθώς και τη δυνατότητα παρακολούθησης των μαθημάτων σύμφωνα με το πρόγραμμα όπως έχει ανακοινωθεί από το Τμήμα σας.

Υπάρχει πάντα η δυνατότητα προσαρμογής του προγράμματος, όσον αφορά τις ώρες και τη μετατροπή σε δια ζώσης διδασκαλία, κατόπιν συνεννόησης μαζί σας και ενημέρωσης της Γραμματείας του Τμήματός σας.

Επίσης παρακαλείστε να εγγραφείτε στο eclass του κάθε μαθήματος, μέσα από το eclass του Τμήματός σας, και να ενημερωθείτε για το μάθημα. Μετά το πρώτο μάθημα όλες οι ενημερώσεις θα γίνονται με ανακοινώσεις και μηνύματα μέσα από αυτό.

 

ΜΑΘΗΜΑ

ΗΜΕΡΑ

ΩΡΑ

ΑΙΘΟΥΣΑ

Αγγλική Ορολογία I

7ο εξάμηνο

Τετάρτη

 

Πέμπτη

11.00-13.00

 

19.00-21.00

Εξ αποστάσεως

 

Εξ αποστάσεως

Αγγλική Ορολογία ΙΙ

9ο εξάμηνο

Δευτέρα

 

Πέμπτη

19.00-21.00

 

17.00-19.00

Εξ αποστάσεως

 

Εξ αποστάσεως

 

LINKS

 

Αγγλική Ορολογία Ι για Αρχιτέκτονες – Τετάρτη 11.00-13.00

https://meet.lync.com/upatrasgr-upatras/aspiliop/CZZ6BUZM

 

Αγγλική Ορολογία ΙΙ για Αρχιτέκτονες – Δευτέρα 19.00-21.00

https://meet.lync.com/upatrasgr-upatras/aspiliop/ZWG96DRH

 

Πάτρα 28-09-2020

 

Η Διδάσκουσα

 

Δρ Αικατερίνη Σπηλιοπούλου, M.A., PhD

ΕΕΠ Αγγλικής Γλώσσας

Διδασκαλείο Ξένων Γλωσσών

Πανεπιστήμιο Πατρών

Email: aspiliop@upatras.gr