02/06/2020

Αξιότιμες/οι Κυρίες/οι,

 

 

Σας αποστέλλουμε το συνημμένο σχετικό με Θέμα «Διενέργεια έρευνας για την εξέλιξη της επαγγελματικής και γεωγραφικής κινητικότητας του εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού της Ελλάδας» και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

 

Από τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Έρευνας

Τμήμα Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών

Τηλ.: 996630 και 969043

Παρακαλώ, δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία.