20/10/2018

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2018-19

Γνωστοποιείται ότι  η  σε εξέλιξη «κατάληψη» δαπανά χωρίς εκπαιδευτικό αποτέλεσμα τους τελευταίους διαθέσιμους πόρους του Τμήματος και
οδηγεί ήδη σε απώλεια 3 συναντήσεων από τις  14 επιθυμητές / προγραμματισμένες και τις     13 κατ΄ελάχιστον αναγκαίες
για να θεωρηθούν πραγματοποιημένα τα μαθήματα.

Συνέπεια της μη έγκαιρης πραγματοποίησης 13 συναντήσεων είναι η ματαίωση των εξετάσεων Φεβρουαρίου 2019,
ώστε να καταστεί δυνατή η αναπλήρωση των χαμένων συναντήσεων κατά την προγραμματισμένη διάρκεια των εξετάσεων.

Σε περίπτωση υπέρβασης και αυτού του διαθέσιμου χρόνου χωρίς να εξασφαλίζονται 13 συνολικά εβδομάδες μαθημάτων,
τα μαθήματα αναγκαστικά θεωρούνται μη διδαχθέντα.