21/05/2015

Στο πλαίσιο εφαρμογής των διατάξεων της τροπολογίας 142/27 - Άρθρο 39, ορίζεται ότι,

για το τρέχον ακαδημαϊκό εξάμηνο του 2015, οι επί πτυχίω φοιτητές των ΑΕΙ και ΑΤΕΙ

έχουν τη δυνατότητα να εξεταστούν σε όλα τα μαθήματα που διδάχθηκαν στο χειμερινό

Βάσει της παραπάνω απόφασης οι επί πτυχίω (προσοχή μόνον φοιτητές που είναι από

το 10o εξάμηνο και πέραν) φοιτητές/τριες του τμήματος μπορούν να κάνουν δηλώσεις

μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου για την εξεταστική του Ιουνίου από 19/5/2015 μέχρι

και 31/05/2015.

Η διαδικασία έχει ως εξής:

1. Μπαίνετε στην ιστοσελίδα του http://www.upatras.gr/el/e-upatras

2. Μπαίνετε στον σύνδεσμο που υπάρχει στο κάτω αριστερό μέρος της

3. Πληκτρολογείτε τους κωδικούς σας

4. Κάνετε δήλωση μαθημάτων & αποθήκευση. ιστοσελίδας και γράφει «Ηλεκτρονική Γραμματεία»