29/05/2015

Η ΔΗΛΩΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ – ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΦΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΕΙ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ ΣΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ (Κο Ξ.ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ) Ή ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΤΟ MAIL: