26/03/2018

Δήλωση μαθήματων οδηγίες

Καλούνται οι  φοιτητές:

Να συνδεθούν στην πλατφόρμα της ψηφιακής γραμματείας (https://progress.upatras.gr) για να προβούν σε δήλωση μαθημάτων για το εαρινό 2017-18, κάνοντας χρήση της ψηφιακής τους ταυτότητας  σύμφωνα με τις οδηγίες που υπάρχουν ενσωματομενες στην πλατφόμα. Η περίοδος δήλωσης ορίζεται μέχρι την 30 Απριλίου 2018.

ΠΡΟΣΟΧΗ Μπορείτε να επιβεβαιώσετε την οριστική δήλωση των μαθημάτων μέσω της καρτέλας ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΡΓΟ που υπάρχει στην πλατφόρμα. Μαθήματα που δεν δηλωθούν δεν μπορούν να βαθμολογηθούν και τα συγγράματα που θα παραλάβεται για αυτά θα πρέπει να επιστραφούν.

Erasmus Students

Please login to the (https://progress.upatras.gr) with your credentials to register the courses you have already chosen.

Book the courses you are attending through the button Δήλωση μαθημάτων, where you would see and click on the courses they want. The booked courses must be in the knowledge of the Universities coordinators.