02/12/2020

Όλοι/ες οι φοιτητές/τριες που επιθυμούν να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν στα μαθήματα του τρέχοντος χειμερινού εξαμήνου 2020-21 θα πρέπει να δηλώσουν τα μαθήματα αυτά στην ηλεκτρονική πλατφόρμα έως και τη Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου 2020. Δεν θα υπάρξει δήλωση μαθημάτων μετά την παρέλευση της προθεσμίας αυτής.