05/04/2019

Προς ενημέρωση τυχόν ενδιαφερομένων, σας προωθούμε συνημμένως έγγραφο του Ελληνικού Ινστιτούτου Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών Βενετίας με θέμα «Δημόσια Πρόσκληση υποβολής ερευνητικών προτάσεων σε διδακτορικό και μεταδιδακτορικό επίπεδο προς χορήγηση υποτροφίας για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020».

 

Παρακαλούμε, δείτε το συνημμένο αρχείο.

 

Χριστίνα Σακελλίου

Τμήμα Δ΄- Φοιτητικών Θεμάτων & Υποτροφιών

Δ/νση Οργανωτικής & Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Τηλ: 210-3442404