28/01/2020

ΔΙΠΛΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

Παρακαλούνται οι ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ φοιτητές (11ο εξάμηνο και άνω) που θέλουν να συμμετάσχουν στην διπλή εξεταστική περιόδου ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020 να δηλώσουν είτε στο

https://progress.upatras.gr/

είτε στην στη Γραμματεία του Τμήματος

(phondasx@upatras.gr , archisec@upatras.gr)

τα μαθήματα στα οποία επιθυμούν να εξεταστούν.

Τα μαθήματα που μπορούν να εξεταστούν είναι τα παρακάτω:

ARC_222

ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΙΚΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ 2

ARC_224

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 2

ARC_240

ΔΟΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ 2

ARC_312

ΙΣΤΟΡΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ 2

ARC_340

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ 4

ARC_340Α

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ 4

ARC_620

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 2

ARC_420

ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ 2

ARC_640

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 4

ARC_970

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

 

Προϋπόθεση επιλογής των παραπάνω μαθημάτων είναι να έχει πραγματοποιηθεί η δήλωση του μαθήματος σε προηγούμενο εξάμηνο