14/05/2020

Παρακαλούνται οι ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ φοιτητές (11ο εξάμηνο και άνω) που θέλουν να συμμετάσχουν στην διπλή εξεταστική περιόδου ΙΟΥΝΙΟΥ 2020 να δηλώσουν στο σύστημα https://progress.upatras.gr/

τα μαθήματα στα οποία επιθυμούν να εξεταστούν. Τα μαθήματα που μπορούν να εξεταστούν είναι τα παρακάτω:

ARC_213 Μαθηματικά 1

ARC 211 Παραστατική και Προβολική Γεωμετρία 1

ARC_230 Δομική Μηχανική 1

ARC_311 Ιστορία Αρχιτεκτονικής 1

ARC_330 Ιστορία Αρχιτεκτονικής 3

ARC_330Α Ιστορία Αρχιτεκτονικής 3

ARC_420 Θεωρία Αρχιτεκτονικής 2

ARC_610 Οικοδομική 1

ARC_630 Οικοδομική 3

 

Προϋπόθεση επιλογής των παραπάνω μαθημάτων είναι η προηγούμενη δήλωσή τους.

Όσοι φοιτητές δεν μπορούν να δηλώσουν στο σύστημα τα μαθήματα που θέλουν παρακαλούνται να αποστείλουν τη δήλωσή τους στο email της Γραμματείας archisec@upatras.gr

Η νέα περίοδος δηλώσεων μαθημάτων ορίζεται από 17 Μαΐου έως 10 Ιουνίου 2020.

Διευκρινίζεται ότι μετά το παραπάνω χρονικό διάστημα δε θα γίνει δεκτή καμία δήλωση μαθημάτων.