31/10/2022

Δωρεάν παροχή Φυσικοθεραπείας από το Γραφείο Ιατρικής Στήριξης της Κοινωνικής Μέριμνας του Πανεπιστημίου Πατρών.
Απευθύνεται σε προπτυχιακούς/μεταπτυχιακούς/διδακτορικούς φοιτητές. Πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο https://socialwelfare.upatras.gr/ και στο τηλέφωνο 2610969696