13/10/2020

Οι φοιτητές που θα παρακολουθήσουν τον Αρχιτεκτονικό Σχεδιασμό 01 ή/και την Οπτική Επικοινωνία 01 κατά το Χειμερινό Εξάμηνο 2020-21, προκειμένου να καταχωρηθούν τα στοιχεία τους στο/α μάθημα/τα, παρακαλούνται να συμπληρώσουν την ηλεκτρονική φόρμα στο σύνδεσμο

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfQ09Q-6oNWERM_kt-2m3cy77v0QIi9OqmxsHRa6d578NM1OA/viewform

Η συμπλήρωση της παραπάνω φόρμας είναι ανεξάρτητη από την ηλεκτρονική εγγραφή στο Πανεπιστήμιο Πατρών.