10/10/2019

Παρακαλώ, δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία περιγραφής των μαθημάτων.

ΠΡΟΣΟΧΗ 

τα μαθήματα

ΕΙΔΙΚΟ  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ και το ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 1

δεν θα πραγματοποιηθούν αυτή την εβδομάδα αλλά θα προγραμματιστούν αναπληρώσεις  κατά το μάθημα της επόμενης εβδομάδας.