07/10/2021

Η πρώτη συνάντηση στο μάθημα του Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού 01 και Οπτικής Επικοινωνίας 01 θα γίνει την Τετάρτη, 13.10.2021,στο σχεδιαστήριο Σ1. Η εισαγωγή στο μάθημα του Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού 01 θα γίνει στις 16:00 και του μαθήματος Οπτική Επικοινωνία 01 στις 17:30. (Οι εβδομαδιαίες συναντήσεις της Οπτικής Επικοινωνίας από 19.10.2021 θα γίνονται σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα, κάθε Τρίτη, στο Σ1)

Eclass

Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός 01: https://eclass.upatras.gr/courses/ARCH545/

Οπτική  Επικοινωνία 01:  https://eclass.upatras.gr/courses/ARCH544/