15/10/2021

Οι υποψήφιοι που εισήχθησαν στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 με την ειδική κατηγορία των πασχόντων από σοβαρές ασθένειες, σε ποσοστό 5% καθ΄ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων, εγγράφονται στη Σχολή ή Τμήμα επιτυχίας τους από την Παρασκευή 15 Οκτωβρίου έως και την Παρασκευή 22 Οκτωβρίου 2021.

Οι ενδιαφερόμενοι, παρακαλούνται , να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά τους στην Γραμματεία του τμήματος.

Παρακαλώ, δείτε τα επισυναπτόμενα.